ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Доступ до публічної інформації

Донбаська державна машинобудівна академія надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ДДМА здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у вільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
 • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді:

Поштова адреса ДДМА для подання інформаційного запиту:

84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна (Академічна), 72, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (0626) 41-68-09, (0626) 41-80-68

факс: (0626) 41-63-15, (0626) 41-66-76Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в ДДМА

ПЕРЕЛІК
штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи і мають не менше п’яти публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричних баз Scopus або Web of Science