ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Заочне відділення

Абітурієнту, який планує навчатися на заочному відділенні ДДМА

 

 1. Графік навчального процесу на заочному відділенні.

Графіком навчального процесу в учбовому році передбачаються наступні етапи підготовки:

- настановні сесії - літня та зимова;

- консультації, які проводяться протягом триместрів;

- самостійна робота студентів протягом триместрів результатом якої є виконання письмових контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни у відповідності з виданими на настановній сесії варіантами завдань;

- екзаменаційні сесії - зимова (проміжна), літня (основна).

 

 1. Можливість навчання за спрощеною дистанційно-віддаленою системою.

Студенти, які не мають можливості відвідувати заплановані графіком навчального процесу аудиторні заняття на настановній сесії та аудиторні консультації, що проводяться протягом триместрів, можуть:

- навчатися дистанційно з використанням всіх необхідних електронних навчальних ресурсів на WEBпорталі академії: www.dgma.donetsk.ua;

- приймати участь у дистанційних консультацій з провідними викладачами, що проводяться з використанням сучасних «хмарних» технологій, занять по Skype та різноманітних форм електронних засобів спілкування (консультаційні форуми, електронна пошта, тощо).

 

 1. Можливість відвідування однієї екзаменаційної сесії на рік.

Якщо студенти не мають можливості відвідувати першу в навчальному році проміжну зимову екзаменаційну сесію, вони мають можливість скласти всі навчальні дисципліни, заплановані у поточному навчальному році, протягом лише однієї (літньої) екзаменаційної сесії наприкінці навчального року.

 

 1. Можливість виконання частини підсумкового контролю з навчальних дисциплін до початку екзаменаційної сесії.

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін складається:

- для дисциплін, що закінчуються заліком - з однієї частини (контрольної роботи);

- для дисциплін, що закінчуються екзаменом - з двох частин (контрольної та екзаменаційної робіт).

З метою зменшення навчального навантаження під час складання екзаменаційної сесії студенти можуть виконувати контрольні роботи протягом навчального триместру. В цьому разі, в день складання підсумкового контролю студент лише захищає контрольну роботу викладачеві у вигляді усної співбесіди і одразу отримує залік (якщо дисципліна залікова), або захищає контрольну роботу і потім виконує лише екзаменаційну роботу (якщо дисципліна екзаменаційна).

Викладач одразу ж наприкінці прийому екзамену (заліку) оголошує студентам підсумкові оцінки, заповнює залікові книжки.

 

 1. Можливість проведення додаткових занять понад обсяги встановлені навчальними планами.

Якщо окремі студенти в силу різних обставин не змогли засвоїти навчальний матеріал у встановлені графіком навчального процесу строки, вони мають можливість (на платній основі) пройти експрес-підготовку по окремих дисциплінах безпосередньо за день до складання екзамену або в день проведення заліку у вигляді додаткових аудиторних занять, на яких студентам гарантовано буде приділена певна увага і будуть роз'яснені найбільш складні моменти даної дисципліни.

 

 1. Порядок ліквідації академічних заборгованостей.

Навчальний процес передбачає спрощену систему ліквідації академічних заборгованостей під час планових перездач, які плануються за весь навчальний рік одразу наприкінці основної (літньої) екзаменаційної сесії у кількості не менше трьох дат і, далі, починаючи з 1 вересня до 15 жовтня нового навчального року.

 

 1. Організація й проведення курсового та дипломного проектування.

Студенти можуть здійснювати курсове та дипломне проектування на загальних принципах дистанційно-віддаленого навчання.

Підсумкова оцінка за виконаний студентом дипломний або курсовий проект виставляється лише за результатами публічного захисту проекту особисто його виконавцем в присутності уповноваженої комісії (дистанційно-віддалені форми захисту курсових та дипломних проектів в академії не допускаються).

Переваги навчання на заочному відділенні ДДМА:

 1. Можливість ефективно поєднувати трудову діяльність з якісним навчанням за обраною спеціальністю.
 2. Різноплановість підходів до системи навчання для кожного окремого студента з наданням йому найбільш сприятливих умов навчального процесу з врахуванням характеру зайнятості за місцем роботи, віддаленості місця проживання та інших об’єктивних обставин.
 3. Для студентів, які здатні організувати своє самостійне навчання на дистанційних умовах - це можливість звести навчальний процес до відвідування академії лише один раз наприкінці навчального року, для складання підсумкової екзаменаційної сесії.
 4. Для студентів, які мають недостатній рівень підготовки – можливість додаткового вивчення дисциплін з провідними викладачами понад обсяги встановлені навчальним планом.
 5. Гнучка система складання академічних заборгованостей.